Bekijk koeien in de wei

Bekijk de film hiernaast om een indruk te krijgen van hoe de koeien zich in alle rust met hun kalveren vermaken in de wei.

Zoals u kunt zien, wordt elke koe op natuurlijke wijze gemolken door één of twee kalveren. De kalveren kunnen opgroeien met moederliefde in de vrije natuur.


 

Diervriendelijkste aanpak

Vrolijkvlees afkomstig van de Klaverhoeve is van topkwaliteit. Het bedrijf is al ruim 23 jaar biologisch.

Als biologische boer weet Jan Vrolijk heel goed hoe hij op zijn dieren moet passen. Hij heeft een sterke veestapel, puur Hollandse koeien die in harmonie in een kudde leven. De koeien worden nog als vanouds door de stier gedekt. Er is ruim land beschikbaar, al het veevoer komt van eigen bedrijf.

De stal is een plaatje. Er is voldoende ruimte, zodat de koeien hun horens kunnen behouden. De kalveren blijven bij de koe en kunnen zo in alle rust opgroeien.

 

   

De voordelen

Kalfjes bij de koeien, dat levert gezonde, blije beesten op. De kalfjes leven - afhankelijk van het seizoen - in de wei of in de stal, altijd in de kudde, en kunnen naar behoefte bij hun moeder melk drinken.

Ze groeien op zonder krachtvoer, zonder hormonen, zonder vaccins, zonder antibiotica of andere hulpmiddelen.

Na een maand of tien, als de band met de moederkoe van nature losser wordt, doordat de koe zich klaar gaat maken voor een volgend kalf , is de scheiding geen probleem meer. Het kalf dat nu pink is geworden gaat in een groepje met andere pinken, het weiland in.

In alle opzichten wordt het meest natuurlijke patroon gevolgd, wat een unicum is geworden in de moderne veehouderij.


 

Wat is biologisch??

Biologische landbouwregels zijn gebaseerd op behoud van onder meer bodemvruchtbaarheid, milieu en dierenwelzijn.

Wat is de meerwaarde van biologisch vlees van De Klaverhoeve?

1) Het voer: De dieren krijgen 100% biologisch voer. Dat voer komt ook nog eens uitsluitend van het eigen bedrijf. Hierdoor zijn we er zeker van dat er geen resten van bestrijdingsmiddelen of andere residuen in het vlees terecht komen.
2) De dieren: De dieren zijn geboren en getogen op het eigen bedrijf of komen als kalf van een ander biologisch bedrijf in de buurt. Hierdoor zijn er geen grote transporten nodig en weten we waar de dieren vandaan komen.
3) De Klaverhoeve: De koeien op De Klaverhoeve maken deel uit van een uniek bedrijf dat probeert burgers te laten meebeleven in de mooie polder de Zeevang. Door de begrazing en bemesting van de koeien blijft het landschap open. Ook ontstaat erdoor een prachtige biotoop waar weidevogels en bijzondere planten een unieke kans krijgen.


   

Verantwoorde verwerking

Het vee van de Klaverhoeve wordt regionaal tot Vrolijk Vlees verwerkt in de slachterij van Amsterdam. Dat betekent korte rijtijden, zodat de dieren zo min mogelijk stress van het vervoer hebben. Dit komt de kwaliteit van het vlees ook ten goede.

Na enkele dagen wordt het gekoeld naar traiteur Box in de Beemster gebracht. Deze zorgt op verantwoorde en deskundige wijze voor de verwerking. Daar worden pakketten samengesteld om u diverse vleessoorten tegelijk te kunnen aanbieden.

U kunt Vrolijk Vlees in pakketten van 5 kg bestellen. Alle verpakkingen worden voorzien van een etiket met relevante en wettelijke informatie.


De Klaverhoeve - Oosteinde 70 - 1474ME - Oosthuizen - Tel: 0299.401 298